Sazebník úhrad úkonů Fakultativních služeb Pečovatelské služby 

 


Ceny služeb stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů

Požadované úkony žadateleSazby-rozsah

Základní sociální poradenství. Administrativní úkony spojené se zavedením pečovatelské služby

zdarma
Vyřizování příspěvku, vyřizování žádosti do DS vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, fotokopie dokladů, jednání s úřady, telefonická jednání, poštovné 100,-Kč
Zasílání vyúčtování jinému plátci, než je uživatel 25,-Kč /úkon
Hospodaření s finanční hotovostí klienta na jeho žádost 50,-Kč /úkon
Dohled nad dospělým klientem v době od 7.00 do 15.00 hod 25,-Kč /15 min
Dohled nad klientem v době od 15.00 do 20.00 hod ve všední den 130,-Kč / hodina
Masáž šíje, zad, nohou – zajištění maséra 0,00,-Kč
Pedikúra v domácnosti klienta - zajištění pedikérky 0,00,- Kč
Úprava vlasů (zástřih, natočení na natáčky, vyfoukání, holení) (kadeřnice) 0,00,- Kč
Mimořádná událost časově náročná 130,-Kč /hod
Pronájem jídlonosičů (2 ks) - účtuje se i v době, kdy není odebírána strava, zůstanou-li u Žadatele 50,-Kč /úkon 
Přemývání silně znečištěných jídlonosičů  5,-Kč /úkon
Jídelníček, kopírování písemností 2,-Kč /ks
Použití vysavače PS 25,-Kč
Použití sušičky prádla 30,-Kč /úkon
Použití telefonu pečovatelky 20,- Kč /úkon
Soboty, neděle a svátky - zohledněno v čase příplatek do 130,- Kč/hod
Dovoz motorovým vozidlem, převoz osobních věcí uživatele,jen v mimořádných případech, účtováno dle kalkulace provozu vozidla 13Kč /km
Drobné opravy 25,-Kč /15 min

Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem. Klient obdrží kopii vyúčtování služeb

Fakultativní činnost je:

  1. Činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované cílové skupině
  2. Činnost poskytovatele ke vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na základní činnosti
  3. Činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci, odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející sociálnímu vyloučení
  4. Činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele
  5. Činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou
  6. Činnost, za níž je klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu na provedení činnosti, tj.bez  zisku